.SKI جهت ثبت باز شد

پسوند .SKI جهت ثبت عمومی آزاد شد. کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.

قالب زیبای Paper Lantern برای Cpanel
BackOrder – بک اوردر دامنه در آفاق هاستینگ
قطع سیستم مالی بین المللی دامنه
پسوند .SKI جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.