آفر های آگوست سرور اختصاصی آمریکا

Xeon E3-1230v5 3.4GHz (4 cores)

32 GB

1 x 1Tb SATA

€65

Xeon E3-1230v5 3.4GHz (4 cores)

16 GB

1 x 240Gb SSD

€67

Xeon E3-1230v5 3.4GHz (4 cores)

32 GB

2 x 1Tb SATA

€72

Xeon E5-1650v4 3.6GHz (6 cores)

32 GB

1 x 1Tb SATA

€80

Xeon E5-1650v4 3.6GHz (6 cores)

32 GB

1 x 240Gb SSD

€87

Xeon E5-1650v4 3.6GHz (6 cores)

32 GB

2 x 3Tb SATA

€97

2 x Xeon E5-2670 2.6GHz (8 cores)

64 GB

1 x 240Gb SSD

€135

جهت سفارش لطفا با واحد فروش در ارتباط باشید

https://clients.afaghhosting.net/submitticket.php?step=2&deptid=2

مدیریت سرور پشتیبانی و مشاوره – ثبت دامنه

نوشته های مشابه