اطلاعیه شرکت جوکر JOKER

یکی از شرکت هایی که پس از تحریم ریسلو مورد توجه ایرانیان قرار گرفت شرکت جوکر به آدرس Joker.com بود که با توجه به قیمت پایین مورد توجه ایرانیان نیز قرار گرفت و توانست تعداد زیادی از دامنه های ایرانیان را در خود میزبانی کند و افزایش رتبه پیدا کند.
شرکتی که در رده های پایین رتبه بندی سازمان جهانی ثبت دامنه به دلیل تعداد سرویس ها و خروج سرویس ها قرار گرفته است.
این شرکت در اطلاعیه ای جدید سیاست قیمت گذاری خود را برای سال آینده به اطلاع رسانده که بر اساس آن شاهد افزایش قیمت بسیار بالای دامنه ها جهت تمدید برای سال آینده خواهیم بود و هموطنان عزیز که به دلیل تبلیغات گسترده نماینده های این شرکت و پیشنهاد های جذاب آن دامنه های خود را در این سیستم ثبت کرده اند قطعا سال آینده با قیمتی بالاتر امکان تمدید را خواهند داشت.


Jan 19

There are a few things we would like to inform you about.

Price increases for .net/.com

As already mentioned in the reseller news section on Joker.com, we are adjusting prices for .com and .net as of February 1st, 2018 due to Registry price increases and increased administration expenses.

.COM: Reseller prices from USD 8.16, list price USD 13.60 (previously USD 8.13/13.50)
.NET: Reseller prices from USD 10.19, list price USD 16.99 (previously USD 9.24/15.39)

Please use the remaining days in January to renew or register your .com/.net domains at the current prices.

نوشته های مشابه