افزایش قیمت دلار

با توجه به افزایش قیمت ارز، قیمت تمام شده محصولاتی که پایه ی ریالی ندارند از جمله سرور های اختصاصی ، دامنه و … تغییر کرده است. قطعا با کاهش قیمت ارز، قیمت تمام شده محصولات نیز کاهش خواهند داشت.     مدیریت سرور پشتیبانی و مشاوره – ثبت دامنه

.golf جهت ثبت آزاد شد
IWEB سومین شبکه در دنیا از نظر اعتماد و کیفیت
اطلاعیه نمایندگان ثبت دامنه

با توجه به افزایش قیمت ارز، قیمت تمام شده محصولاتی که پایه ی ریالی ندارند از جمله سرور های اختصاصی ، دامنه و … تغییر کرده است.

قطعا با کاهش قیمت ارز، قیمت تمام شده محصولات نیز کاهش خواهند داشت.

 

 

مدیریت سرور پشتیبانی و مشاوره – ثبت دامنه