افزایش قیمت دلار

با توجه به افزایش قیمت ارز، قیمت تمام شده محصولاتی که پایه ی ریالی ندارند از جمله سرور های اختصاصی ، دامنه و … تغییر کرده است. قطعا با کاهش قیمت ارز، قیمت تمام شده محصولات نیز کاهش خواهند داشت.     مدیریت سرور پشتیبانی و مشاوره – ثبت دامنه

LiveZilla 6.x منتشر شد
.site جهت ثبت آزاد شد
اطلاعیه جهت ارتقای MYSQL دو سرور لینوکس

با توجه به افزایش قیمت ارز، قیمت تمام شده محصولاتی که پایه ی ریالی ندارند از جمله سرور های اختصاصی ، دامنه و … تغییر کرده است.

قطعا با کاهش قیمت ارز، قیمت تمام شده محصولات نیز کاهش خواهند داشت.

 

 

مدیریت سرور پشتیبانی و مشاوره – ثبت دامنه