تغییر آدرس پنل شماره ۲

اطلاعیه مهم نمایندگان – افزایش کارمزد
.GAME جهت ثبت آزاد شد
فروش سرور اختصاصی از هلند و روسیه با DDOS پروتکشن رایگان
آدرس ورود به کنترل پنل شماره ۲ جهت مدیریت دامنه ها، هاست ها و … از تاریخ ۶ شهریور ۱۳۹۳ از domain.afaghhosting.net به آدرس زیر تغییر پیدا خواهد کرد:

http://panel.rack101.net