توضیح ۱۷ وضعیت کلمه کلیدی در تبلیغ گوگل

اشتباهات مرگبار در تبلیغ گوگل ادوردز
آیا تبلیغات در شبکه نمایش گوگل ارزش هزینه کردن دارد؟
بررسی گوگل ادوردز از ابتدا تا کنون

وضعیت کلمه کلیدی در تبلیغ گوگلوضعیت کلمه کلیدی در تبلیغ گوگل مشخص می کند که آیا کلیدواژه ها فعال هستند یا خیر و اگر کلمات کلیدی به درستی نمایش نداشته باشد یا اصلا نمایش داده نشود، وضعیت کلمه کلیدی است که به ما می گوید چرا این اتفاق افتاده است.

براساس توضیحات ادوردز در مورد وضعیت کلمه کلیدی در تبلیغ گوگل ، می توانیم سه دسته بندی داشته باشیم:
– حالاتی که می توانیم به راحتی آن را کنترل کنیم : Campaign paused; Campaign removed – نشان می دهد که کمپین گوگل ادوردز شما فعال است یا غیرفعال.
– آیا کلمه کلیدی تایید شده است یا خیر eligible
– وضعیتی که وابسته به عوامل دیگر است مثل Low search volume; Below first-page bid estimate که می گوید کلمه کلیدی به دلیل سرچ پایین نمایش ندارد و یا دلیل نمایش هزینه کلیک پایین است.

نحوه چک کردن وضعیت کلمه کلیدی در تبلیغ گوگل :

– به حساب AdWords خود وارد شوید
– روی Keywords در منوی صفحه در سمت چپ کلیک کنید.
– به ستون Status نگاه کنید که وضعیت فعلی کلمات کلیدی را به شما می گوید.

حالات متفاوت وضعیت کلمه کلیدی در تبلیغ گوگل

بطور کلی ۱۷ وضعیت کلمه کلیدی در تبلیغ گوگل وجود دارد که در زیر به آنها اشاره می کنیم:

– کمپین متوقف است – Campaign Paused : از آنجا که شما تبلیغات گوگل ادوردز را متوقف کردید، کلمات کلیدی غیر فعال هستند. این کلمات کلیدی نمی تواند تبلیغات را نمایش دهند.

– بازه زمانی ست شده برای نمایش تبلیغ کمپین شما – Pending Campaign : اگر شما برنامه خود را برای شروع تبلیغ در یک تاریخ خاص تنظیم کرده باشید، به غیر از آن زمان تبلیغ شما نمایش نخواهد داشت.

– کمپین حذف شده – Campaign Removed : از آنجا که شما کمپین را حذف کرده اید، کلمات کلیدی غیر فعال هستند.

– کمپین پایان یافت – Campaign Ended : کلمات کلیدی غیرفعال هستند زیرا تاریخ فعال بودن کمپین به پایان رسیده و در حال حاضر غیرفعال است.

– گروه تبلیغات متوقف شد – Ad Group Paused : اگر شما یک گروه تبلیغی را متوقف کنید، کلمات کلیدی در آن گروه آگهی غیرفعال می شوند و تبلیغات را متوقف می کنند.

– گروه تبلیغ حذف شد – Ad Group Removed : اگر گروه تبلیغی را حذف کنید، کلمات کلیدی در آن گروه تبلیغات غیرفعال می شوند و تبلیغات را متوقف می کنند.

– متوقف – Paused : این کلمه کلیدی را متوقف کردید از این رو ، آن غیرفعال است.

– حذف شده – Removed : این کلمه کلیدی را حذف کرده اید. از این رو ، غیر فعال است.

– تایید شده – Approved : گوگل کلید واژه را بررسی و پذیرفته است. نمایش تبلیغات واجد شرایط است.

– واجد شرایط – Eligible : وضعیت واجد شرایط یک کلمه کلیدی به این معنی است که کلمه کلیدی فعال است و می تواند تبلیغات را نشان دهد.

– تحت بررسی – Under Review : گوگل هنوز رتبه بندی کلمات کلیدی شما را بررسی کرده است. کلید واژه غیرفعال است و قبل از تأیید نمیتواند تبلیغات را نمایش دهد.

– هزینه کلیک پایین تر از برآورد پیشنهادی برای قرار گرفتن در صفحه اول – Below First Page Bid Estimate : کلیدواژه فعال است و تبلیغ نمایش دارد. اما تبلیغات در صفحه اول نتایج جستجوی گوگل مشاهده نمی شود.

– رد شد – Disapproved : تبلیغات گوگل لغو شده است که دلیل آن نقض دستورالعمل ها و خط مشی های تبلیغاتی گوگل است. هنگامی که موس را روی حباب Status نگه دارید می توانید اطلاعات بیشتری از دلایل تایید نشدن ببینید.

– سایت ساسپند است – Site Suspended : اگر وب سایت مرتبط با گروه های تبلیغاتی این کلمات کلیدی، خط مشی های تبلیغاتی را نقض کند کلمات کلیدی می توانند غیر فعال باشند و تبلیغ نمایش ندارد.

– حجم جستجوی پایین – Low Search Volume : گوگل کلمات کلیدی را که پیش بینی می شود حجم کم جستجو دارند را تایید نمی کند. گوگل این کلمات کلیدی را برای کاربران غیرقابل استفاده می کند.

– به دلیل نمره کیفیت پایین به ندرت نمایش دارد – Rarely Shown Due to low Quality Score : اگر کلمات کلیدی نمره کیفیت پایینی داشته باشند، این کلمات کلیدی برای نمایش تبلیغات مناسب نیستند و نمایش آنها مناسب نخواهد بود. بنابراین روش افزایش نمره کیفیت تبلیغات گوگل ادوردز را فراگیرید.

– Few Page Matches : اگر در تبلیغات بنری گوگل ، کلمه کلیدی در صفحات به تعداد کافی وجو نداشته باشد ، گوگل آن کلمه کلیدی را به طور موقت به حالت تعلیق در می آورد.