جریمه عدم پرداخت به موقع

تخفیف های جدید، دامنه های جدید
پنل ویژه مدیریت سرور مجازی
.SHOPPING جهت ثبت آزاد شد

سلام

باتوجه به ارسال ایمیل یاداوری پرداخت صورت حساب در چند مرحله به کاربران ، در صورتی که صورت حساب خود را به موقع پرداخت نکنند علاوه بر امکان قطع و حذف سرویس ، جریمه دیرکرد پرداخت نیز بر صورت حساب آنها افزوده میشود.از کاربران درخواست میکنیم نسبت به پرداخت صورت حساب های خود در زمان تعیین شده دقت لازم را انجام دهند.

با تشکر