حذف دامنه های منقضی شده

سلام
آفاق هاستینگ در نظر دارد کلیه دامنه هایی که در وب سایت و بخش کاربری، به عنوان دامنه منقضی شده شناخته میشوند را از سیستم کاربری حذف نماید.
لطفا در صورتی که دامنه شما فعال است و سیستم به اشتباه آن را به عنوان منقضی شناخته است را (جهت جلوگیری از بروز مشکل) به واحد دامنه و نمایندگان اطلاع دهید.

دامنه های منقضی در تاریخ 24 شهریور 1393 از سیستم حذف خواهند شد. کاربران یک ماه فرصت دارند جهت این موضوع پیگیری لازم را انجام دهند.

نوشته های مشابه