حذف دامنه های منقضی شده

سلامآفاق هاستینگ در نظر دارد کلیه دامنه هایی که در وب سایت و بخش کاربری، به عنوان دامنه منقضی شده شناخته میشوند را از سیستم کاربری حذف نماید.لطفا در ص

لغو تراکنش های مستقیم بانکی
درباره ویندوز ۲۰۱۶ بیشتر بدانید
کاهش قیمت ثبت و تمدید دامنه IR
سلام
آفاق هاستینگ در نظر دارد کلیه دامنه هایی که در وب سایت و بخش کاربری، به عنوان دامنه منقضی شده شناخته میشوند را از سیستم کاربری حذف نماید.
لطفا در صورتی که دامنه شما فعال است و سیستم به اشتباه آن را به عنوان منقضی شناخته است را (جهت جلوگیری از بروز مشکل) به واحد دامنه و نمایندگان اطلاع دهید.

دامنه های منقضی در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۳۹۳ از سیستم حذف خواهند شد. کاربران یک ماه فرصت دارند جهت این موضوع پیگیری لازم را انجام دهند.