حذف دامنه .Tel از لیست فروش

.US.COM جهت ثبت آزاد شد
وضعیت دامنه ها در ریسلو
.CAMP جهت ثبت آزاد شد

با سلام و عرض ادب خدمت کلیه کاربران

با توجه به قوانین و سیاست های .TEL این پسوند از لیست فروش آفاق هاستینگ حذف شد.

با تشکر