درگاه پارسیان

درگاه بانک پارسیان جهت تراکنش های بانکی مجدد فعال شد http://parsian.afaghhosting.net/

ورژن ۲٫۴٫۱۲ ماژول نمایندگی
تخفیف ویژه ثبت دامنه ME
انتقال دامنه ها به سرویس دهنده جدید
درگاه بانک پارسیان جهت تراکنش های بانکی مجدد فعال شد

http://parsian.afaghhosting.net/