سیستم عامل های جدید

دو سیستم عامل جدید از سری میکروتیک و کریو به لیست سیستم عامل های آفاق هاستینگ اضافه شدند

Mikrotik 6.17
Kerio Control 8.3.3

نوشته های مشابه