سیستم عامل های جدید

دو سیستم عامل جدید از سری میکروتیک و کریو به لیست سیستم عامل های آفاق هاستینگ اضافه شدند Mikrotik 6.17 Kerio Control 8.3.3

.US.COM جهت ثبت آزاد شد
.coupons جهت ثبت آزاد شد
تخفیف ویژه هاست اشتراکی
دو سیستم عامل جدید از سری میکروتیک و کریو به لیست سیستم عامل های آفاق هاستینگ اضافه شدند

Mikrotik 6.17
Kerio Control 8.3.3