سیستم عامل های جدید

دو سیستم عامل جدید از سری میکروتیک و کریو به لیست سیستم عامل های آفاق هاستینگ اضافه شدند Mikrotik 6.17 Kerio Control 8.3.3

فروش سرور مجازی ایران SSD
فروش ویژه سرور اختصاصی جدید
آسیب پذیری جدید Glibc و خطرات آن ، راههای برطرف سازی
دو سیستم عامل جدید از سری میکروتیک و کریو به لیست سیستم عامل های آفاق هاستینگ اضافه شدند

Mikrotik 6.17
Kerio Control 8.3.3