غیر فعال شدن سیستم ریبوت سرور های مجازی

با توجه به بروز مشکل امنیتی در سیستم کاربری مدیریت سرور مجازی، فعلا امکان ریست کردن سرور های مجازی از طریق کنترل پنل کاربری امکان پذیر نیست.پس از رفع مشکل ایجاد شده، سیستم مجدد برای کاربران فعال خواهد شد.

.hockey جهت ثبت آزاد شد
.UK.COM جهت ثبت آزاد شد
افزایش قیمت دامنه .IR
با توجه به بروز مشکل امنیتی در سیستم کاربری مدیریت سرور مجازی، فعلا امکان ریست کردن سرور های مجازی از طریق کنترل پنل کاربری امکان پذیر نیست.
پس از رفع مشکل ایجاد شده، سیستم مجدد برای کاربران فعال خواهد شد.