غیر فعال شدن سیستم ریبوت سرور های مجازی

با توجه به بروز مشکل امنیتی در سیستم کاربری مدیریت سرور مجازی، فعلا امکان ریست کردن سرور های مجازی از طریق کنترل پنل کاربری امکان پذیر نیست.پس از رفع مشکل ایجاد شده، سیستم مجدد برای کاربران فعال خواهد شد.

جریمه عدم پرداخت به موقع
تخفیف های شگفت انگیز ۱۵ روزه دامنه
.MEN جهت ثبت آزاد شد
با توجه به بروز مشکل امنیتی در سیستم کاربری مدیریت سرور مجازی، فعلا امکان ریست کردن سرور های مجازی از طریق کنترل پنل کاربری امکان پذیر نیست.
پس از رفع مشکل ایجاد شده، سیستم مجدد برای کاربران فعال خواهد شد.