فروش 4 سرور اختصاصی با 15% تخفیف

آپتایم 99.99 درصد پنل دامنه
باگ مهم OpenSSL Vulnerability
قانون جدید تمدید دامنه EU
4 سرور اختصاصی از کشور آمریکا با 15 درصد تحفیف ویژه به صورت دائمی تقدیم میگردند:

قیمت های فعلی بدون تخفیف میباشند:

https://clients.afaghhosting.net/cart.php?gid=29

COMMENTS