فعال شدن درگاه سامان

به اطلاع میرساند مشکل درگاه برطرف شده است و کاربران میتوانند صورت حساب های خود را همانند قبل به صورت آنلاین پرداخت کنند.کلیه تراکنش های ناموفق به وسیله بانک به حساب مشتریان بازگشت داده خواهد شد.

تخفیف های طلایی آفاق هاستینگ
غیر فعال شدن درگاه سامان
XYZ برای ثبت با تخفیف ویژه
به اطلاع میرساند مشکل درگاه برطرف شده است و کاربران میتوانند صورت حساب های خود را همانند قبل به صورت آنلاین پرداخت کنند.
کلیه تراکنش های ناموفق به وسیله بانک به حساب مشتریان بازگشت داده خواهد شد.