فعال شدن درگاه سامان

به اطلاع میرساند مشکل درگاه برطرف شده است و کاربران میتوانند صورت حساب های خود را همانند قبل به صورت آنلاین پرداخت کنند.کلیه تراکنش های ناموفق به وسیله بانک به حساب مشتریان بازگشت داده خواهد شد.

پسوند های .BHARAT و .CLICK آزاد شدند
درگاه های پرداخت آفاق هاستینگ
قطعی شبکه سرور شماره ۳ آمریکا
به اطلاع میرساند مشکل درگاه برطرف شده است و کاربران میتوانند صورت حساب های خود را همانند قبل به صورت آنلاین پرداخت کنند.
کلیه تراکنش های ناموفق به وسیله بانک به حساب مشتریان بازگشت داده خواهد شد.