لود سنگین روی نود 248

رفع مشکل سرعت پایین جستجوی دامنه
تخفیف های جدید – بزودی
.FIT .SALE .VIDEO آزاد شدند
با توجه به لود بالای سرور شماره 248 سی پنل، کاربرانی که پرمصرف شناخته شدند به سرور دایرکت ادمین منتقل خواهند شد.
این پروسه در اولویت کاری امروز انجام و نهایی خواهد شد.

تا اتمام روند انتقال از شکیبایی شما سپاسگزاری میکنیم.

COMMENTS