لود سنگین روی نود 248

.PHYSIO جهت ثبت آزاد شد
700 پسوند دامنه جدید
تاخیر در پاسخ گویی در 20 خرداد ماه
با توجه به لود بالای سرور شماره 248 سی پنل، کاربرانی که پرمصرف شناخته شدند به سرور دایرکت ادمین منتقل خواهند شد.
این پروسه در اولویت کاری امروز انجام و نهایی خواهد شد.

تا اتمام روند انتقال از شکیبایی شما سپاسگزاری میکنیم.

COMMENTS