پسوند های .Blue .Pink .Red با تخفیف ویژه

سه پسوند جدید آزاد شدند .Blue .Pink .Red تا ۳۰ اکتبر ۲۰۱۴ جهت ثبت این سه پسوند، تخفیف ویژه ارایه خواهد شد.جهت دریافت اطلاعات بیشتر لطفا با واحد فروش در ارتباط باشید

سرور مجازی روسیه
سرور های جدید از هلند
.LTD جهت ثبت آزاد شد
سه پسوند جدید آزاد شدند

.Blue
.Pink
.Red

تا ۳۰ اکتبر ۲۰۱۴ جهت ثبت این سه پسوند، تخفیف ویژه ارایه خواهد شد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر لطفا با واحد فروش در ارتباط باشید