چرا دامنه خود را ممکن است از دست بدهید؟

جدای از مسایل امنیتی و امن سازی رمز عبور کنترل پنل، عدم افشای آن، عدم هک شدن ایمیل مالک دامنه و موارد دیگر که رعایت آن ها حداقلی های امنیت دامنه است، متاسفانه بخشی از کاربران ایرانی دامنه خود را به دلیل عدم اعتبار ایمیل ثبت کننده دامنه، از دست میدهند.
این مسله با توجه به قوانین جدید آیکان سازمان جهانی ثبت دامنه، سختگیرانه توسط شرکت های ثبت دامنه اجرایی میشود.

ایمیل ثبت کننده دامنه در هر شرایطی باید یک آدرس صحیح و معتبر باشد، در غیر این صورت مالکیت دامنه و مدیریت آن دچار مشکل خواهد شد.
طبق قانون جدید این سازمان، پس از ویرایش اطلاعات کاربری دامنه، این دامنه تا 60 روز قفل شده و اجازه انتقال، تغییر سیستم و جابجایی مالکیت را نخواهد داشت. بنابراین اگر دسترسی خود به ایمیل اصلی را از دست داده اید، بهتدین زمان امروز است.

اما عدم صحت اطلاعات کاربری نیز مسله دومی است که کاربران ایرانی را دچار مشکل کرده است، کاربرانی که با اطلاعات غیر صحیح و فیک دامنه ثبت کرده اند.
اگر اطلاعات شما یا آدرس ایمیل شما در اطلاعات هویز دامنه، نامعتبر است، همین امروز جهت بروز رسانی اقدام کنید

نوشته های مشابه