کاهش هزینه ثبت دامنه ایران

افزایش نرخ دلار
.express جهت ثبت آزاد شد
.site جهت ثبت آزاد شد
هزینه ثبت یا تمدید دامنه های ملی .ir و .co.ir کاهش پیدا کرد

با تشکر