کاهش هزینه ثبت دامنه ایران

هزینه ثبت یا تمدید دامنه های ملی .ir و .co.ir کاهش پیدا کرد با تشکر

.site جهت ثبت آزاد شد
اطلاعیه مهم نمایندگان – افزایش کارمزد
برطرف شدن مشکل سرور ۵ آمریکا
هزینه ثبت یا تمدید دامنه های ملی .ir و .co.ir کاهش پیدا کرد

با تشکر