کاهش هزینه ثبت دامنه ایران

هزینه ثبت یا تمدید دامنه های ملی .ir و .co.ir کاهش پیدا کرد با تشکر

.cafe جهت ثبت آزاد شد
دایرکت ادمین ورژن ۱٫۴۸
.poker جهت ثبت آزاد شد
هزینه ثبت یا تمدید دامنه های ملی .ir و .co.ir کاهش پیدا کرد

با تشکر