BackOrder – بک اوردر دامنه در آفاق هاستینگ

سیاست جدید سازمان جهانی ثبت دامنه
پسوند های جدید ثبت دامنه
.NAGOYA جهت ثبت آزاد شد
کاربران گرامی از این پس میتوانند از طریق آفاق هاستینگ دامنه های مورد نظر خود را BackOrder کنند
جهت این امر لطفا با واحد دامنه و نمایندگان در ارتباط باشید

COMMENTS