.DOG جهت ثبت آزاد شد

.ONE جهت ثبت آزاد شد
ثبت دامنه TOP تنها ۴۰۰۰ تومان
.FEEDBACK جهت ثبت آزاد شد
پسوند .DOG جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.