.DOG جهت ثبت آزاد شد

پسوند .DOG جهت ثبت عمومی آزاد شد. کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.

نخفیف ثبت دامنه عید فطر
.DOWNLOAD جهت ثبت آزاد شد
ارتقا سرور نود SKY
پسوند .DOG جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.