.DOG جهت ثبت آزاد شد

پسوند .DOG جهت ثبت عمومی آزاد شد. کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.

.NAGOYA جهت ثبت آزاد شد
مشکل سرعت پایین جستجوی دامنه
.TRADING جهت ثبت آزاد شد
پسوند .DOG جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.