.FIT .SALE .VIDEO آزاد شدند

پسوند های .FIT .SALE .VIDEO جهت ثبت عمومی آزاد شدند.کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.

.Name جهت ثبت آزاد شد
انتقال آفاق هاستینگ به سرور جدید
ثبت دامنه .PARTY با تخفیف ویژه
پسوند های .FIT .SALE .VIDEO جهت ثبت عمومی آزاد شدند.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.