.FIT .SALE .VIDEO آزاد شدند

پسوند های .FIT .SALE .VIDEO جهت ثبت عمومی آزاد شدند.کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.

ارائه نسخه ۲٫۴٫۳ ماژول نمایندگی ثبت دامنه
PHP ورژن ۵٫۴٫۳۴ برای دایرکت ادمین منتشر شد
لود سنگین روی نود ۲۴۸
پسوند های .FIT .SALE .VIDEO جهت ثبت عمومی آزاد شدند.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.