.FIT .SALE .VIDEO آزاد شدند

پسوند های .FIT .SALE .VIDEO جهت ثبت عمومی آزاد شدند.کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.

میکروتیک ۶٫۲۴ در لیست سیستم عامل ها
انتقال تعدادی از سرور های آمریکا به دیتاسنتر هلند
درگاه زرین پال فعال شد
پسوند های .FIT .SALE .VIDEO جهت ثبت عمومی آزاد شدند.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.