.GB.NET جهت ثبت آزاد شد

پسوند .GB.NET جهت ثبت عمومی آزاد شد. کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.

اطلاعیه جهت ارتقای MYSQL دو سرور لینوکس
ارتقا سرور نود SKY
.TOP جهت ثبت آزاد شد
پسوند .GB.NET جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.