.GB.NET جهت ثبت آزاد شد

پسوند .GB.NET جهت ثبت عمومی آزاد شد. کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.

.taxi جهت ثبت آزاد شد
سیستم عامل های جدید
فروش ویژه سرور اختصاصی
پسوند .GB.NET جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.