.rent جهت ثبت آزاد شد

پسوند .rent جهت ثبت عمومی آزاد شد. کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.

اطلاعیه جهت ارتقای MYSQL دو سرور لینوکس
غیر فعال شدن پنل دامنه
لغو تراکنش های مستقیم بانکی
پسوند .rent جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.