.rent جهت ثبت آزاد شد

پسوند .rent جهت ثبت عمومی آزاد شد. کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.

تخفیف ۱۰ درصد سرور های اختصاصی
درگاه پارسیان
کنترل پنل سرور مجازی
پسوند .rent جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.