.TECH جهت ثبت آزاد شد

پسوند .TECH جهت ثبت عمومی آزاد شد. کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.

رمزگشایی ارتباطات سرورهای HTTPS
.Company جهت ثبت آزاد شد
تخفیف ۲۵ درصدی سرور اختصاصی
پسوند .TECH جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.