.TECH جهت ثبت آزاد شد

.REHAB جهت ثبت آزاد شد
.plus جهت ثبت آزاد شد
اطلاعیه سی پنل برای مشتریان سرور اختصاصی
پسوند .TECH جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.