.TECH جهت ثبت آزاد شد

پسوند .TECH جهت ثبت عمومی آزاد شد. کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.

اطلاعیه شرکت جوکر JOKER
بک اوردر دامنه – Domain Backorder
فعال شدن درگاه زرین پال
پسوند .TECH جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.