.TECH جهت ثبت آزاد شد

پسوند .TECH جهت ثبت عمومی آزاد شد. کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.

حذف کلیه دامنه های منقضی شده
کاهش هزینه ثبت دامنه ایران
.PHYSIO جهت ثبت آزاد شد
پسوند .TECH جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.