USB Disk Storage Format

دانلود نرم افزار رایگان  USB Disk Storage Format  نرم افزار رایگان USB Disk Storage Format برای فرمت کردن یو اس بی با استفاده از FAT, FAT32, NTFS و EXFAT میباشد. با دانلود این نرم افزار می توانید USB را به شکل دلخواه فرمت کنید. لینک دانلود : دانلود نرم افزار  

CVE-2018-1000547
باگ امنیتی در جوملا
CVE-2018-1000060

دانلود نرم افزار رایگان  USB Disk Storage Format

دانلود نرم افزار رایگان USB Disk Storage Format Tool نرم افزار رایگان USB Disk Storage Format برای فرمت کردن یو اس بی با استفاده از FAT, FAT32, NTFS و EXFAT میباشد. با دانلود این نرم افزار می توانید USB را به شکل دلخواه فرمت کنید.


لینک دانلود :

دانلود نرم افزار


 

دانلود رایگان نرم افزار Format USB