.VIP جهت ثبت آزاد شد

پسوند .VIP جهت ثبت عمومی آزاد شد. کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.

کاهش قیمت سرور های اختصاصی
تغییر ورژن در سرور هاستینگ SKY
حذف اکانت های نمایندگی ثبت دامنه غیر فعال
پسوند .VIP جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.