انتقال رایگان پسوند دامنه PW

کاربرانی که مایل هستند دامنه PW خود را به سیستم آفاق هاستینگ منتقل نمایند یا دامنه آن ها در سیستم قدیم بوده و مایل هستند جهت تمدید اقدام کنند، میتوانند به رایگان دامنه خود را با پسوند PW به سیستم آفاق هاستینگ منتقل کنند.
جهت اطلاعات بیشتر میتوانند با واحد دامنه و نمایندگان در ارتباط باشند

نوشته های مشابه