آسیب پذیری زیرودی در Roundcube Webmail

سلام

عنوان خبر مشخص کننده موضوع میباشد و لازم است سریعا بروز رسانی انجام پذیرد.

این مسله در زمان گزارش eset توسط آفاق بر روی سرور های پشتیبانی شده اعمال شده و جای نگرانی نیست.

نوشته های مشابه