آسیب پذیری XSS در cPanel

محققان Assetnote یه آسیب پذیری از نوع XSS و شناسه CVE-2023-29489 در cPanel کشف و گزارش کرده اند.

لازم است سریعا نسبت به بروز رسانی اقدام نمایید.

 

جهت بروز رسانی میتوانید با بخش فنی در ارتباط باشید

نوشته های مشابه