آفر سرور اختصاصی آمریکا و هلند

فروش تعداد محدودی سرور اختصاصی با پورت 1 گیگ

هلند
Xeon E3-1230v5
4 cores
3.4GHz
16 Gb
240Gb SSD,6Tb HDD
€60

آمریکا
Xeon E3-1230v5
4 cores
3.4GHz
16 Gb
480Gb SSD
€60

آمریکا
Xeon E3-1230v6
4 cores
3.5GHz
32 Gb
3Tb HDD
€60

آمریکا
Xeon E3-1230v5
4 cores
3.4GHz
32 Gb
1Tb HDD
€60

آمریکا
Xeon E3-1230v5
4 cores
3.4GHz
32 Gb
2x1Tb HDD
€70

هلند
2 x Xeon E5-2670
16 cores
2.6GHz
16 Gb
240Gb SSD
€80

هلند
2 x Xeon E5-2670
16 cores
2.6GHz
32 Gb
240Gb SSD
€80

هلند
Xeon E5-1650
6 cores
3.2GHz
32 Gb
2x240Gb SSD,2x3Tb HDD
€80

آمریکا
Xeon E5-1650v4
6 cores
3.6GHz
32 Gb
2x1Tb HDD
€80

نوشته های مشابه