آفر سرور اختصاصی هلند روسیه آمریکا

NL

2 x Xeon E5-2680v2

20 cores

2.8GHz

192 Gb

2x960Gb SSD

€180

 

NL

2 x Xeon E5-2623v3

8 cores

3.0GHz

64 Gb

960Gb SSD,1Tb HDD

€145

 

NL

Xeon E5-2680v2

10 cores

2.8GHz

64 Gb

240Gb SSD

€80

 

NL

Celeron J1800

2 cores

2.4GHz

8 Gb

120Gb SSD

30

 

NL

Celeron J1800

2 cores

2.4GHz

8 Gb

120Gb mHDD

€30

 

NL

Xeon E3-1230

4 cores

3.2GHz

8 Gb

2x500Gb HDD

€31

 

NL

Core i3-4130

2 cores

3.4GHz

16 Gb

128Gb SSD

€33

 

RU

Core i7-4790

4 cores

3.6GHz

8 GB

500Gb HDD

€35

 

RU

Celeron J1900

4 cores

2.0GHz

8 Gb

1Tb SSD

€35

 

RU

Core i3-6300

2 cores

3.8GHz

8 Gb

256Gb SSD

€37

 

NL

Core i3-2100

2 cores

3.1GHz

16 Gb

240Gb SSD

€44

 

RU

2 x Xeon E5645

12 cores

2.4GHz

16 Gb

300Gb SAS 10K

€47

 

RU

2 x Xeon E5645

12 cores

2.4GHz

32 Gb

1Tb HDD

€48

 

RU

2 x Xeon E5645

12 cores

2.4GHz

32 Gb

2x1Tb HDD

€50

 

RU

2 x Xeon E5645

12 cores

2.4GHz

32 Gb

2x600Gb SAS 15K 2.5

€50

 

RU

Core i3-9350KF

4 cores

4.0GHz

16 Gb

256Gb SSD

€50

 

NL

2 x Xeon E5645

12 cores

2.4GHz

16 Gb

120Gb SSD

€60

نوشته های مشابه