آفر های آگوست سرور اختصاصی روسیه

2 x Xeon E5640 2.66GHz (4 cores)

24 GB

1 x 1Tb 2.5 SATA 7k

€58

2 x Xeon E5640 2.66GHz (4 cores)

24 GB

1 x 600Gb SSD

€59

Core i3-9350KF 4.0GHz (4 cores)

16 GB

1 x 500Gb SATA

€62

2 x Xeon E5640 2.66GHz (4 cores)

48 GB

1 x 1Tb SSD

€62

Xeon E3-1231v3 3.4GHz (4 cores)

8 GB

1 x 480Gb SSD

€68

E3-1230 3.2Ghz (4 cores) or better

16 GB

1 x 256Gb SSD

€70

E3-1230 3.2Ghz (4 cores) or better

16 GB

1 x 1Tb SATA

€70

2 x AMD Opteron 6128 2.0GHz (8 cores)

16 GB

1 x 1Tb SATA

€71

Xeon E3-1270v6 3.8GHz (4 cores)

16 GB

1 x 240Gb SSD

€73

Xeon E5-1620v2 3.7GHz (4 cores)

16 GB

1 x 256Gb SSD

€75

Xeon E3-1270v3 3.5GHz (4 cores)

16 GB

1 x 600Gb SSD

€75

Core i3-9350KF 4.0GHz (4 cores)

16 GB

2 x 480Gb SSD

€85

2 x Xeon E5-2620v2 2.1GHz (6 cores)

32 GB

1 x 1Tb 2.5 SATA 7k

€103

Xeon E5-1650v2 3.5GHz (6 cores)

16 GB

1 x 1.92Tb 2.5 SSD

€108

2 x Xeon E5-2630v2 2.6GHz (6 cores)

32 GB

2 x 1Tb 2.5 SATA 7k

€115

جهت سفارش لطفا با واحد فروش در ارتباط باشید

https://clients.afaghhosting.net/submitticket.php?step=2&deptid=2

مدیریت سرور پشتیبانی و مشاوره – ثبت دامنه

نوشته های مشابه