آفر های آگوست سرور اختصاصی هلند

Xeon E3-1230 3.2GHz (4 cores)

8 GB

2 x 500Gb SATA

€32

Core i3-3220 3.3GHz (2 cores)

8 GB

1 x 240Gb SSD

€35

Xeon E3-1280 3.5GHz (4 cores)

16 GB

1 x 240Gb SSD

€40

Core i3-4130 3.4GHz (2 cores)

16 GB

2 x 3Tb SATA

€47

Xeon E3-1270v3 3.5GHz (4 cores)

16 GB

1 x 480Gb SSD

€56

Xeon X5650 2.6GHz (6 cores)

16 GB

1 x 1Tb SATA

€60

Xeon E3-1271v3 3.6GHz (4 cores)

32 GB

1 x 240Gb SSD

€60

Xeon E3-1271v3 3.6GHz (4 cores)

32 GB

1 x 480Gb SSD

€68

Xeon E5-1650 3.2GHz (6 cores)

32 GB

1 x 500Gb SATA

€70

Xeon E5-1650 3.2GHz (6 cores)

32 GB

1 x 500Gb SATA

€70

Xeon E5-1650 3.2GHz (6 cores)

64 GB

1 x 500Gb SATA

€75

Xeon E3-1230v2 3.3GHz (4 cores)

32 GB

2 x 480Gb SSD

€75

Xeon E5-1650 3.2GHz (6 cores)

32 GB

2 x 3Tb SATA

€90

Xeon E5-1650v3 3.5GHz (6 cores)

32 GB

1 x 240Gb SSD

€90

2 x Xeon E5-2670 2.6GHz (8 cores)

16 GB

1 x 1Tb 2.5 SATA 7k

€107

جهت سفارش لطفا با واحد فروش در ارتباط باشید

https://clients.afaghhosting.net/submitticket.php?step=2&deptid=2

مدیریت سرور پشتیبانی و مشاوره – ثبت دامنه

نوشته های مشابه