آفر های جدید آذر ماه سرور اختصاصی هلند

سرور های اختصاصی از هلند با سخت افزار پرمیوم و فایروال سخت افزاری ضد DDOS رایگان

Xeon E3-1230 3.2GHz (4 cores)
16 GB    
2 x 500Gb SATA
           
€51

Xeon X3450 2.66GHz (4 cores)
16 GB    
4 x 3Tb SATA
       
€90

2 x AMD Opteron 4170 HE 2.1GHz (6 cores)
64 GB    
1 x 3Tb SATA
           
€90

Xeon E-2186G 3.8GHz (6 cores)
16 GB    
1 x 480Gb SSD
           
€96

2 x AMD Opteron 4170 HE 2.1GHz (6 cores)
64 GB    
1 x 240Gb SSD
       
€100

2 x Xeon E5-2670 2.6GHz (8 cores)
32 GB    
1 x 240Gb SSD
           
€130

Xeon E-2288G 3.7GHz (8 cores)
32 GB    
1 x 480Gb NVMe SSD   
       
€140

مدیریت سرور پشتیبانی و مشاوره – ثبت دامنه

نوشته های مشابه