آفر های جدید سال ۱۳۹۹ سرور اختصاصی هلند

.download تنها ۱۰۰۰۰ تومان
قالب جدید بخش فروش
.AUTO جهت ثبت آزاد شد

 Xeon E3-1220 3.1GHz (4 cores)
8 GB
2 x 500Gb SATA
€۵۰

Xeon E3-1230v3 3.3GHz (4 cores)
16 GB
2 x 1Tb SATA
€۵۰

Xeon X3440 2.53GHz (4 cores)
16 GB
1 x 128Gb SSD
2 x 4Tb SATA
€۵۵

Xeon E3-1231v3 3.4GHz (4 cores)
16 GB
1 x 3Tb SATA
€۵۵

Xeon E3-1280v2 3.6GHz (4 cores)
16 GB
2 x 500Gb SATA
€۵۵

Xeon E3-1270v2 3.5GHz (4 cores)
16 GB
1 x 240Gb SSD
€۶۰

Xeon E3-1270v3 3.5GHz (4 cores)
32 GB
1 x 240Gb SSD
€۶۰

Xeon E3-1230v6 3.5GHz (4 cores)
32 GB
2 x 1Tb SATA
€۶۷

Xeon E3-1271v3 3.6GHz (4 cores)
32 GB
1 x 240Gb SSD
€۶۷

Xeon E5-1650 3.2GHz (6 cores)
16 GB
1 x 500Gb SATA
€۷۵

Xeon X3450 2.66GHz (4 cores)
16 GB
4 x 3Tb SATA
€۹۰

Core i3-9350KF 4.0GHz (4 cores)
NBD (Dedicated)
32 GB
1 x 480Gb NVMe SSD
1 x GTX 1080
€۹۰

Xeon E5-1650 3.2GHz (6 cores)
32 GB
2 x 1Tb SATA
€۹۵

Xeon E5-1650v3 3.5GHz (6 cores)
32 GB
1 x 240Gb SSD
€۱۰۰

Xeon E5-1650 3.2GHz (6 cores)
64 GB
1 x 3Tb SATA
€۱۰۵

Xeon E5-1650 3.2GHz (6 cores)
64 GB
1 x 240Gb SSD
€۱۰۵

۲ x AMD Opteron 4170 HE 2.1GHz (6 cores)
32 GB
1 x 480Gb SSD
€۱۰۵

Xeon E-2186G 3.8GHz (6 cores)
16 GB
1 x 240Gb SSD
€۱۰۵

Core i3-9350KF 4.0GHz (4 cores)
NBD (Dedicated)
32 GB
1 x 480Gb NVMe SSD
1 x GTX 1080Ti
€۱۰۵

Xeon E-2186G 3.8GHz (6 cores)
32 GB
1 x 240Gb SSD
€۱۱۰

Core i7-9700K 3.6GHz (8 cores)
32 GB
1 x 480Gb NVMe SSD
€۱۳۰

۲ x Xeon E5-2623v3 3.0GHz (4 cores)
32 GB
1 x 500Gb SATA
€۱۳۰

Xeon E-2288G 3.7GHz (8 cores)
NBD (Dedicated)
32 GB
1 x 480Gb NVMe SSD
1 x GTX 1080
€۱۳۰

۲ x Xeon E5-2630 2.3GHz (6 cores)
64 GB
1 x 960Gb SSD
€۱۳۵

Core i9-9900K 5.0 GHz (8 cores)
32 GB
1 x 480Gb NVMe SSD
€۱۳۵

۲ x Xeon E5645 2.4GHz (6 cores)
96 GB
4 x 600Gb SAS 15K
€۱۳۵

Xeon E5-1650 3.2GHz (6 cores)
64 GB
2 x 480Gb SSD
€۱۴۰

Xeon E-2288G 3.7GHz (8 cores)
32 GB
1 x 480Gb NVMe SSD
€۱۴۵

Xeon E-2288G 3.7GHz (8 cores)
NBD (Dedicated)
32 GB
1 x 480Gb NVMe SSD
1 x GTX 1080Ti
€۱۴۵

۲ x Xeon E5-2630 2.3GHz (6 cores)
128 GB
1 x 240Gb SSD
€۱۵۰

۲ x Xeon E5-2643v2 3.5GHz (6 cores)
64 GB
1 x 480Gb SSD
€۱۷۵

 

مدیریت سرور پشتیبانی و مشاوره – ثبت دامنه