آفر های جدید سرور اختصاصی روسیه

آفر های جدید سرور اختصاصی روسیه

 

2 x Xeon E5640
8 cores
2.66GHz
24 Gb
500Gb HDD
44 یورو

2 x Xeon E5640
8 cores
2.66GHz
24 Gb
256Gb SSD
47 یورو

2 x Xeon E5645
12 cores
2.4GHz
32 Gb
2x300Gb SAS 10K
48 یورو

Xeon E5-2620v2
6 cores
2.1GHz
16 Gb
2x480Gb SSD
65 یورو

Xeon E5-2670v2
10 cores
2.5GHz
16 Gb
2x480Gb SSD
71 یورو

نوشته های مشابه