آفر های جولای سرور اختصاصی روسیه

i3-2100 3.1GHz (2 cores) or better

8 GB

1 x 500Gb SATA

€45

i3-2100 3.1GHz (2 cores) or better

8 GB

1 x 240Gb SSD

€51

Core i3-7100 3.9GHz (2 cores)

16 GB

1 x 256Gb SSD

€56

Core i3-4360 3.7GHz (2 cores)

8 GB

1 x 800Gb SSD

€56

Core i3-6300 3.8GHz (2 cores)

8 GB

1 x 800Gb SSD

€60

2 x Xeon E5640 2.66GHz (4 cores)

24 GB

1 x 1Tb 2.5 SATA 7k

€62

Core i7-6700 3.4GHz (4 cores)

16 GB

1 x 256Gb SSD

1 x 2Tb 2.5 SATA 7K

€62

Core i3-9350KF 4.0GHz (4 cores)

16 GB

1 x 500Gb SATA

€62

Xeon E3-1231v3 3.4GHz (4 cores)

8 GB

1 x 480Gb SSD

€68

E3-1230 3.2Ghz (4 cores) or better

16 GB

1 x 256Gb SSD

€70

E3-1230 3.2Ghz (4 cores) or better

16 GB

1 x 1Tb SATA

€70

2 x AMD Opteron 6128 2.0GHz (8 cores)

16 GB

1 x 1Tb SATA

€71

Xeon E3-1240v2 3.3GHz (4 cores)

32 GB

1 x 256Gb SSD

€75

Xeon E5-1620v2 3.7GHz (4 cores)

16 GB

1 x 256Gb SSD

€75

Xeon E3-1230v3 3.3GHz (4 cores)

16 GB

1 x 256Gb SSD

1 x 1Tb SATA

€78

Xeon E3-1270v3 3.5GHz (4 cores)

16 GB

1 x 600Gb SSD

€78

Xeon E3-1270v6 3.8GHz (4 cores)

16 GB

1 x 480Gb SSD

€80

Core i3-9350KF 4.0GHz (4 cores)

16 GB

2 x 480Gb SSD

€85

2 x Xeon X5650 2.6GHz (6 cores)

32 GB

2 x 1.92Tb 2.5 SSD

€94

2 x Xeon E5-2620v2 2.1GHz (6 cores)

32 GB

2 x 500Gb 2.5 SATA 10K

€103

2 x Xeon E5-2620v2 2.1GHz (6 cores)

32 GB

1 x 1Tb 2.5 SATA 7k

€103

مدیریت سرور پشتیبانی و مشاوره – ثبت دامنه

نوشته های مشابه