آفر ویژه سرور اختصاصی روسیه

قوانین جدید ثبت دامنه
کاهش قیمت سرور های اختصاصی
۷ پسوند آزاد شدند از جمله .tattoo و .photo

لیست آفر های جدید سرور اختصاصی از روسیه با پورت اختصاصی ۱۰۰۰ مگابیت

۲ x Xeon E5-2680 2.7GHz (8 cores)
128 GB 2 x 800Gb SSD €۲۱۶

۲ x Xeon E5-2620v3 2.4GHz (6 cores)
32 GB 2 x 500Gb 2.5 SATA 7K €۱۳۵

۲ x Xeon X5690 3.46GHz (6 cores)
24 GB 2 x 1Tb SATA €۱۱۰

۲ x Xeon X5650 2.6GHz (6 cores)
64 GB 2 x 2Tb SATA €۸۱

۲ x Xeon X5650 2.6GHz (6 cores)
64 GB 2 x 600Gb SAS 15K €۸۵

۲ x Xeon E5645 2.4GHz (6 cores)
16 GB 1Tb SATA €۵۸

۲ x Xeon E5640 2.66GHz (4 cores)
32 GB 1Tb 2.5 SATA 7k €۶۷

Core i7-4790 3.6GHz (4 cores)
16 GB 1Tb 2.5 SATA 7k €۵۷

Xeon E3-1230 3.2GHz (4 cores)
8 GB 128Gb SSD €۶۱

مدیریت سرور پشتیبانی و مشاوره – ثبت دامنه