آفر ویژه سرور اختصاصی روسیه

لیست آفر های جدید سرور اختصاصی از روسیه با پورت اختصاصی 1000 مگابیت 2 x Xeon E5-2680 2.7GHz (8 cores)128 GB 2 x 800Gb SSD €216 2 x Xeon E5-2620v3 2.4G

لود سنگین روی نود ۲۴۸
بزودی سرور اختصاصی ویژه از آمریکا
.FEEDBACK جهت ثبت آزاد شد

لیست آفر های جدید سرور اختصاصی از روسیه با پورت اختصاصی ۱۰۰۰ مگابیت

۲ x Xeon E5-2680 2.7GHz (8 cores)
128 GB 2 x 800Gb SSD €۲۱۶

۲ x Xeon E5-2620v3 2.4GHz (6 cores)
32 GB 2 x 500Gb 2.5 SATA 7K €۱۳۵

۲ x Xeon X5690 3.46GHz (6 cores)
24 GB 2 x 1Tb SATA €۱۱۰

۲ x Xeon X5650 2.6GHz (6 cores)
64 GB 2 x 2Tb SATA €۸۱

۲ x Xeon X5650 2.6GHz (6 cores)
64 GB 2 x 600Gb SAS 15K €۸۵

۲ x Xeon E5645 2.4GHz (6 cores)
16 GB 1Tb SATA €۵۸

۲ x Xeon E5640 2.66GHz (4 cores)
32 GB 1Tb 2.5 SATA 7k €۶۷

Core i7-4790 3.6GHz (4 cores)
16 GB 1Tb 2.5 SATA 7k €۵۷

Xeon E3-1230 3.2GHz (4 cores)
8 GB 128Gb SSD €۶۱

مدیریت سرور پشتیبانی و مشاوره – ثبت دامنه