آماده بروزرسانی cURL باشید!

دو تا آسیب پذیری شدت بالا گزارش شده، cURL و کتابخانه libcurl را تحت تاثیر قرار میدهد و در تاریخ 11 اکتبر، نسخه اصلاحیه منتشر خواهد شد.

بروز رسانی:

 نسخه جدید cURL (https://github.com/curl/curl/releases) منتشر شد

نوشته های مشابه