آموزش افزایش امنیت میکروتیک

۱- غیرفعال سازی سرویس هایی که استفاده نمی کنید
۲- تغییر پورت های پیش فرض سرویس هایی که در حال استفاده میباشید.
۳- محدود کردن دسترسی به میکروتیک برای آدرس های خاص

IP->Services
d8b1d8a7d987 d987d8a7db8c d8a7d981d8b2d8a7db8cd8b4 d8a7d985d986db8cd8aa d985db8cdaa9d8b1d988d8aadb8cdaa9

۴- غیرفعال سازی RoMON

RoMON: Tools->RoMON
d8b1d8a7d987 d987d8a7db8c d8a7d981d8b2d8a7db8cd8b4 d8a7d985d986db8cd8aa d985db8cdaa9d8b1d988d8aadb8cdaa9 1

۵-غیر فعال سازی کاربر Admin
۶- انتخاب یک پسورد پیچیده- که بالای ۱۲ کاراکتر و از حروف بزرگ و کوچک و علائم استفاده کنید.

System->Users
d8b1d8a7d987 d987d8a7db8c d8a7d981d8b2d8a7db8cd8b4 d8a7d985d986db8cd8aa d985db8cdaa9d8b1d988d8aadb8cdaa9 2

۷- به منظور کاهش دسترسی غیرمجاز به روتر، تمام کارت شبکه های استفاده نشده روتر را غیرفعال کنید.

d8b1d8a7d987 d987d8a7db8c d8a7d981d8b2d8a7db8cd8b4 d8a7d985d986db8cd8aa d985db8cdaa9d8b1d988d8aadb8cdaa9 3

۸- بعضی از روتربرد های میکروتیک دارای LCD هستند. سعی کنید LCD را غیر فعال کنید و یا پسورد پیش فرض آن که ۱۲۳۴ میباشد را حتما تغییر دهید چون به راحتی میتوان روتر را ریست فکتوری کرد.

d8b1d8a7d987 d987d8a7db8c d8a7d981d8b2d8a7db8cd8b4 d8a7d985d986db8cd8aa d985db8cdaa9d8b1d988d8aadb8cdaa9 4

۹- غیرفعال سازی Discovery در کارت شبکه ها
با غیرفعال سازی قابلت Discovery دیگر در WinBox در تب Neighbors نمی توان میکروتیک ها رو شناسایی کرد.

IP->Neighbors
d8b1d8a7d987 d987d8a7db8c d8a7d981d8b2d8a7db8cd8b4 d8a7d985d986db8cd8aa d985db8cdaa9d8b1d988d8aadb8cdaa9 5

۱۰- زمانی که از Bandwidth Test استفاده نمی کنید غیرفعال کنید.

Tools-> Btest Server
d8b1d8a7d987 d987d8a7db8c d8a7d981d8b2d8a7db8cd8b4 d8a7d985d986db8cd8aa d985db8cdaa9d8b1d988d8aadb8cdaa9 6

۱۱- ارسال لاگ های میکروتیک به Syslog Server

d8b1d8a7d987 d987d8a7db8c d8a7d981d8b2d8a7db8cd8b4 d8a7d985d986db8cd8aa d985db8cdaa9d8b1d988d8aadb8cdaa9 7

۱۲- فعال سازی SNMP و مانیتورینگ میکروتیک
آموزش اضافه کردن میکروتیک به زبیکس

d8b1d8a7d987 d987d8a7db8c d8a7d981d8b2d8a7db8cd8b4 d8a7d985d986db8cd8aa d985db8cdaa9d8b1d988d8aadb8cdaa9 8

۱۳- گرفتن بکاپ های دوره ای و دانلود فایل های بکاپ از روتر

d8b1d8a7d987 d987d8a7db8c d8a7d981d8b2d8a7db8cd8b4 d8a7d985d986db8cd8aa d985db8cdaa9d8b1d988d8aadb8cdaa9 9

 

مدیریت سرور، پشتیبانی و کانفیگ سرور – آفاق هاستینگ