آپتایم ۹۹٫۹۹ درصد پنل دامنه

با توجه به بروز قطعی چند روزه برای دامنه کنترل پنل جهانی مدریت دامنه، این دامنه به زیر مجموعه ریسلرکلاب منتقل شد. از این به بعد در صرت بروز هرگونه مشکل برای سایت آفاق هاستینگ، کنترل پنل دامنه ها فعال خواهد بود و قطعی نخواهد داشت.

.SRL جهت ثبت آزاد شد
LiveZilla 6.x منتشر شد
اخطاریه ریسلو در زمینه اطلاعات کاربری دامنه ها

با توجه به بروز قطعی چند روزه برای دامنه کنترل پنل جهانی مدریت دامنه، این دامنه به زیر مجموعه ریسلرکلاب منتقل شد.

از این به بعد در صرت بروز هرگونه مشکل برای سایت آفاق هاستینگ، کنترل پنل دامنه ها فعال خواهد بود و قطعی نخواهد داشت.