افزایش قیمت ثبت دامنه

.RACING جهت ثبت آزاد شد
۶ ماه هاست رایگان
.ONLINE جهت ثبت آزاد شد

سلام

توجه به افزایش قیمت دلار  قیمت ثبت دامنه ها دامنه ها در آفاق هاستینگ افزایش یافت . این تغییر قیمت در روز های آینده میتواند کاهش یا افزایش یابد.

با تشکر