افزایش قیمت ثبت دامنه

سلام توجه به افزایش قیمت دلار  قیمت ثبت دامنه ها دامنه ها در آفاق هاستینگ افزایش یافت . این تغییر قیمت در روز های آینده میتواند کاهش یا افزایش یابد. با تشکر

لایسنس SSL برای دامنه با پسوند IR
.WIN جهت ثبت آزاد شد
بک اوردر دامنه – Domain Backorder

سلام

توجه به افزایش قیمت دلار  قیمت ثبت دامنه ها دامنه ها در آفاق هاستینگ افزایش یافت . این تغییر قیمت در روز های آینده میتواند کاهش یا افزایش یابد.

با تشکر