افزایش قیمت جهانی دامنه کام

طبق اطلاع شرکت verisign (شرکت ثبت کننده دامنه com.) از ابتدای سپتامبر یعنی کمتر از 1 هفته دیگر، قیمت ثبت و تمدید دامنه کام افزایش خواهد یافت و این افزایش به صورت پلکانی هر سال ادامه خواهد داشت.

پیشنهاد میشود قبل از تاریخ مذکور علاوه بر تمدید دامنه کام ، دامنه خود را چند ساله تمدید نمایید.

لطفا جهت تمدید دامنه حتما از طریق وب سایت آفاق هاستینگ اقدام نمایید

 ارتباط با واحد فروش

نوشته های مشابه