باگ امنیتی در Let’s Encrypt

شرکت ارائه دهنده گواهینامه SSL رایگان Let’s Encrypt اعلام کرده است که به دلیل وجود یک باگ در گواهینامه‌ها، چندین میلیون گواهینامه SSL رایگان ممکن است Revoke (لغو) شوند!

https://www.bleepingcomputer.com/news/security/lets-encrypt-is-revoking-lots-of-ssl-certificates-in-two-days/

نوشته های مشابه