برطرف سازی مشکل درگاه سامان

با احترام مشکل عدم تائید تراکنش های درگاه بانک سامان برطرف گردید  این مسئله به جهت تغییرات سیستم شاپرک و بروز اختلال در تراکنش های انجام شده از طرف سرور های خارج از کشور ایجاد شده بود که همینک برطرف شده و کاربران میتوانند بدون مشکل تراکنش های خود را از این درگاه انجام دهند

ارائه نسخه ۲٫۲٫۲ ماژول نمایندگی ثبت دامنه
تاخیر در پاسخ گویی در ۲۰ خرداد ماه
فروش سرور های آمریکا با ۶۰ درصد تخفیف
با احترام
مشکل عدم تائید تراکنش های درگاه بانک سامان برطرف گردید
 این مسئله به جهت تغییرات سیستم شاپرک و بروز اختلال در تراکنش های انجام شده از طرف سرور های خارج از کشور ایجاد شده بود که همینک برطرف شده و کاربران میتوانند بدون مشکل تراکنش های خود را از این درگاه انجام دهند