بروز رسانی اطلاعات دامنه ها

پیرو اطلاع واحد جهانی ثبت دامنه به بروز بودن اطلاعات هویز صاحبان دامنه از کاربران تقاضا داریم نسبت به بروز رسانی اطلاعات هویز دامنه هایشان (در صورت مغایرت) تا قبل از 15 اردیبهشت اقدام کنند.

در صورت عدم بروز رسانی اطلاعات هویز دامنه، مسولیت عواقب آن بر عهده صاحب دامنه میباشد

** دامنه های جدید از جمله io xyz online news app top و … با توجه به آنکه رجیستار آن ها از قوانین تحریمیتبعیت میکنند، امکان قرارگیری آدرس بر روی کشور ایران را ندارند. در صورت تمایل به تغییر اطلاعات هویز حتما از اطلاعات خارج از ایران استفاده شود.

همچنین از کلیه کاربران تقاضامندیم نسبت به وضعیت دامنه های خود در سامانه رسیدگی کرده و اطمینان حاصل نمایند که وضعیت و تاریخ انقضای دامنه های ایشان در سامانه به درستی درج شده باشد.

پس از تاریخ 15 اردیبهشت دامنه هایی که در سامانه به صورت منقضی قرار گرفته باشند از سامانه حذف خواهند شد.

مدیریت سرور پشتیبانی و مشاوره – ثبت دامنه

نوشته های مشابه