بک اوردر دامنه – Domain Backorder

کاربران عزیز میتوانند همینک به صورت رسمی درخواست های بک اوردر دامنه خود را از طریق آفاق هاستینگ به ثبت رسانند. دو سال گذشته به صورت آزمایشی این خدمات

pingdom ایران را تحریم کرد
CentOS نسخه ۷ منتشر شد
.THEATRE جهت ثبت آزاد شد

کاربران عزیز میتوانند همینک به صورت رسمی درخواست های بک اوردر دامنه خود را از طریق آفاق هاستینگ به ثبت رسانند.

دو سال گذشته به صورت آزمایشی این خدمات ارائه میشد و با توجه به راه اندازی بستر ثبت این نوع سفارش دامنه د رآفاق هاستینگ از این لحظه به صورت رسمی این امکان دراختیار ما است تا درخواست های بک اور شما را در هر تعداد به ثبت رسانیم.

مدیریت سرور پشتیبانی و مشاوره – ثبت دامنه