بیش ازصد موجودت اسمی برای تشخیص رویداد (Event Detection)

d8a8db8cd8b4 d8a7d8b2d8b5d8af d985d988d8acd988d8afd8aa d8a7d8b3d985db8c d8a8d8b1d8a7db8c d8aad8b4d8aedb8cd8b5 d8b1d988db8cd8afd8a7d8af

تشخیص رویداد: رصد شبکه های اجتماعی، رویدادهای دنیای واقعی را نشان میدهد و اطلاعات ارزشمندی را استخراج میکند و به افراد و سازمانها اجازه میدهد تا ترند و مسیر رخدادها را به صورت واقعی و زنده درک کنند.

زبان شناسان معتقدند “چیزی که به زبان می اید به رسمیت شناخته میشود” کاستلز در نظریه شبکه های اجتماعی میگوید، رخدادهایی که هیجان خشم و ترس در افراد ایجاد میکنند، وزن بیشتری از دغدغه های افراد را به خود اختصاص میدهند، بنابراین کاربری که از همه چیز میگوید، با احتمال بیشتر و بهتری از این هیجان در تایم لاین توییترش صحبت خواهد کرد.

از روش های تشخیص رویداد، تشخیص عنوان و ترکینگ TDT است. از این دو روش میتوان در تحلیل خبرگزاری ها استفاده کرد. معمولا توییت های خبری استاندارد اطلاعات خوبی دارند. تشخیص نام و استفاده از نام هایی که در توییت به کار برده شده اند، شیوه دیگری برای تشخیص رویدادها (ٍEvent Detection) در متون است. مثلا با تشخیص نام سیاستمدارن توییت در مورد رخدادی سیاسی است. در واقع یادگیری بدون نظارت در این روش کاربرد دارد.

 

مدیریت سرور پشتیبانی و مشاوره – ثبت دامنه

نوشته های مشابه