تاخیر در پاسخ گویی در ۲۰ خرداد ماه

سلامبه دلیل پاره از مشکلات فنی جهت بروز رسانی وب سایت در تاریخ ۲۰ خرداد ۹۳ از ساعت ۹ الی ۱۴ امکان پاسخ گویی به تیکت های کاربران با کندی انجام خواهد شد. پیشاپیش بابت بروز این مشکل عذر خواهی میکنیم. 

سرور مجازی روسیه
.NZجهت ثبت آزاد شد
سرورهای اختصاصی ویژه از هلند
سلام
به دلیل پاره از مشکلات فنی جهت بروز رسانی وب سایت در تاریخ ۲۰ خرداد ۹۳ از ساعت ۹ الی ۱۴ امکان پاسخ گویی به تیکت های کاربران با کندی انجام خواهد شد.

پیشاپیش بابت بروز این مشکل عذر خواهی میکنیم.