تاخیر در پاسخ گویی در ۲۰ خرداد ماه

سلامبه دلیل پاره از مشکلات فنی جهت بروز رسانی وب سایت در تاریخ ۲۰ خرداد ۹۳ از ساعت ۹ الی ۱۴ امکان پاسخ گویی به تیکت های کاربران با کندی انجام خواهد شد. پیشاپیش بابت بروز این مشکل عذر خواهی میکنیم. 

تخفیف ویژه ثبت دامنه ME
بهینه سازی وضعیت سرویس ها
بسیار مهم: تمدید دامنه .co
سلام
به دلیل پاره از مشکلات فنی جهت بروز رسانی وب سایت در تاریخ ۲۰ خرداد ۹۳ از ساعت ۹ الی ۱۴ امکان پاسخ گویی به تیکت های کاربران با کندی انجام خواهد شد.

پیشاپیش بابت بروز این مشکل عذر خواهی میکنیم.