تخفیف استثنایی – ثبت XYZ تنها ۷۸۰ تومان

همینک میتوانید نام اینترنتی خود را با پسوند XYZ با قیمت استثنایی ۷۸۰ تومان معادل ۷۸۰۰ ریال از طریق آفاق هاستینگ به همراه کنترل پنل اختصاصی، ثبت نمایید. http://clients.afaghhosting.net/domainchecker.html

انتقال دامنه ها به سرویس دهنده جدید
۶ ماه هاست رایگان
مشکل در پرداخت ها
همینک میتوانید نام اینترنتی خود را با پسوند XYZ با قیمت استثنایی ۷۸۰ تومان معادل ۷۸۰۰ ریال از طریق آفاق هاستینگ به همراه کنترل پنل اختصاصی، ثبت نمایید.

http://clients.afaghhosting.net/domainchecker.html